Kariyer

İnsan Kaynakları Politikamız

Bir şirketi başarıya götüren veya başarısız olmasına sebep olan temel unsur insandır. İnsan gücünün en doğru kaynaklar araştırılarak seçilmesi ve doğru insana doğru işin verilmesi, şirketler için hayati önem taşımaktadır. 29 yıldır Türkiye’nin önde gelen işletmelerine tesis yönetim hizmeti veren Kattenbeck, bu başarısını insan kaynakları yönetimine borçludur.


İnsan Kaynakları Temini

İnsan Kaynakları birimimizin personel temini yöntemleri, iç kaynaklar ve dış kaynaklar olarak ikiye ayrılır.


İç Kaynaklar

Operasyon, Kalite Kontrol, İdari İşler, Pazarlama, Personel İşleri, vb. birimlerimizde oluşan personel ihtiyaçlarının giderilmesinde başvurduğumuz kaynak öncelikle iç kaynaklarımızdır. Bu sayede işletmemizde çalışan personele yükselme imkânı sağlar, özellikle orta ve yüksek seviyedeki kadroların doldurulmasında daha verimli sonuçlar alırız.

Personelin iç kaynaklardan temininde kullandığımız başlıca yöntemler:

Boşalan pozisyon kurum içinde ilan edilir. Bu sayede nitelikli personelin boşalan işe başvurması sağlanır. Bu yöntem eşitlik duygusunu pekiştirdiği için tüm personel tarafından benimsenir.

Personellerimiz daha fazla sorumluluk almak ve yükselme talebinde bulunmak üzere teşvik edilir.

İşgücü envanteri ve değerleme formları tutularak, personelin bilgi ve becerileri ölçülür.

Personellerimiz tanıdıklarını veya yakınlarını tavsiye edebilir.


Dış Kaynaklar

Her geçen gün personel sayısını artırarak daha fazla işletmeye tesis yönetim hizmetleri veren Kattenbeck’in personel temini için başvurduğu çok sayıda dış kaynak bulunmaktadır. Bu kaynakların başında iş bulma kurumları ve mahalli idareler ile mahalle muhtarlıklarına bağlı istihdam ofisleri gelir. Başta gazete ve dergiler olmak üzere geleneksel iletişim araçları ile işçi ve işverenleri bir araya getirmeyi hedefleyen internet siteleri ve sosyal medya mecraları da işe alım sürecinde istifade ettiğimiz kaynaklar arasındadır.

Personelin dış kaynaklardan temininde başvurduğumuz başlıca yöntemler:

İş bulma kurumları

Mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları

Gazete ve dergi ilanları

İnsan kaynakları sitelerinde verilen ilanlar

Poster ve el ilanları


Ön Eleme Süreci

Personel ihtiyacı bulunan pozisyon her ne olursa olsun, adaylar ile mutlaka ön görüşme yapılır. Bu görüşmenin amacı işin gerektirdiği özellikleri taşımayan adayları elemektir. Hangi adayların eleneceğini tespit ederken kullanılan ana ölçüt, işin gerektirdiği niteliklerdir. Dolayısıyla İnsan Kaynakları birimimiz, personel arayışına başlamadan önce açık olan işin gerektirdiği nitelikler hakkında detaylı bir çalışma yapar. Kimi işler yalnızca kalifiye personel tarafından yapılabilir. Güvenlik, cam temizliği, bahçe bakım, teknik bakım ve haşere kontrolü bu işlerden birkaçıdır.

Ön görüşmenin diğer bir amacı ise adaya iş ve örgüt ile ilgili bilgi vermektir. Personelin talip olduğu işin gereklilikleri kadar birlikte çalışacağı kurumun beklentilerini bilmesi de önemlidir. Bu ise hizmet vermekte olduğumuz işletmelerin hassasiyetlerini iyi bilmemizi ve bunları adaylara doğru bir biçimde aktarmamızı gerektirir. Bu konuda en iyi sonucu alabilmek için Operasyon birimimiz ile İnsan Kaynakları birimimiz birlikte çalışır.


Oryantasyon Süreci

İşe başlayan personel, pozisyonu ile ilgili tüm birimler ile tanıştırılır. Ardından İnsan Kaynakları birimi tarafından pozisyonun gerekliklerine göre hazırlanan oryantasyon uygulama sürecine tabi tutulur. Günlük olarak planlanan çalışmalarda, kıdemli bir personel ile birebir çalışarak işin tüm detayları hakkında eğitim alır. Bu eğitimlerin amacı yeni başlayan personele bilmediklerini öğretmek olduğu kadar personelin bildiklerini de pekiştirmektir. Oryantasyon sürecinin sonunda ilgili birimin yöneticisi personel ile bir araya gelerek personelin bu zaman zarfında kendini ne kadar geliştirdiğini değerlendirir. Bu görüşme yalnızca personele dair fikir vermekle kalmaz, oryantasyon sürecinin verimliliğini ölçmek adına da önemli mesajlar verir.


Kariyer Yönetimi

Kariyer yönetimi, bir çalışanın içinde bulunduğu konumun bilincinde olması, kendisini bir sonraki aşamada neyin beklediğini bilmesi ve buna uygun hazırlıkları yapabilmesi yönünden oldukça faydalı bir çalışmadır. Şirketimizde işe başlayan her personel, iş başı yapmadan önce bir form doldurarak ne yapmak istediğini, ileride ne tür beceriler kazanmak istediğini, nereye doğru ilerlemek istediğini yazar. Bu bilgiler ışığında, personelin yerleştirileceği birimin iş alanı ve organizasyon şemasına uygun olarak, personele bir kariyer çizgisi saptanır. Bu sayede personelin gelişme isteği canlı tutulur. Dahası, çalışanların gereksinimleri, kabiliyetleri ve gayeleri ile örgüt içindeki yakın ve orta vadeli fırsat ve engeller uyumlaştırılır. Bu uyum ise şirketimize doğru zamanda, doğru yere doğru insanları yerleştirme imkânı tanır.

Şirketimizdeki tüm pozisyonların kariyer planlama çizelgeleri, İnsan Kaynakları birimimiz tarafından hazırlanıp şirket intranetimizde yayınlanır. Çalışan personelin iç kıdemi, dış kıdemi, yetkinlik değerlendirmesi, performans yönetimi sonuçları, vb. unsurlar dikkate alınarak hedefler konulmaktadır.


Ücret Yönetimi

Ücret ve ekonomik yardımlar, her seviyedeki çalışanı işe çekmede, isteklendirmede ve elde tutmada önemli rol oynar. Çalışanın daha çok çalışarak katma değer yaratmasını sağlamak için adil ücret verilmesi gerekir. Ücretin yapılan işe, dolayısıyla kuruma yapılan katkıya göre düzenlenmesi, çalışanların daha özverili çalışmasını sağlayacaktır.


Eğitim ve Denetim

Eğitim Denetim birimimiz tarafından Şirketimizde bulunan tüm birimler ve pozisyonlar için yıl boyu sürecek periyodik eğitim planı yapılır. Eğitimler hazırlanırken yasal mevzuat, iş güvenliği ve yönetimden veya ilgili birimden gelen talepler dikkate alınır. Planlanan eğitimler, intranet üzerinden tüm birimlere duyurulur. Gerek personelin tabi tutulduğu yazılı veya sözlü sınav neticesine göre gerekse ilgili proje veya yöneticilerden gelen geri bildirimler ışığında verilen eğitimlerin etkinliği değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde eğitimin tekrarlanmasına veya farklı eğitim başlıkları ile desteklenmesine karar verilebilir.

Kalite Kontrol birimimiz belirli aralıklar ile diğer birimleri denetleyerek, şirket prosedürleri ile görev tanımlarına uygun olmayan faaliyetleri tespit eder. Gerekli hallerde düzeltici ve önleyici faaliyet formu doldurularak süreç takip edilir. Sonuçlar muhakkak ilgili yöneticilere raporlanır. 


Genel Başvuru

Şirketimize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Aşağıdaki formu doldurarak özgeçmiş oluşturmanız halinde bilgileriniz uygun bir pozisyon olduğunda değerlendirmeye alınacaktır. Kariyer hedeflerinize ulaşmanız dileğiyle,İş Başvurusu

Eğitim ;

İş Deneyimiz ;

Yabancı Dil ;

Diğer ;